logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

16 kwietnia 2024 – Dzień Otwarty Szkoły

Zaproszenie na dni otwarte 2024

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025:

 

 

W roku szkolnym 2024/2025 w ZSR CKZ w Pszczelej Woli postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest do klas pierwszych w następujących typach szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

 klasa językowa  język angielski i język niemiecki 

 

 

 klasa sportowa (jeździecka) język angielski i biologia  

 

 klasa sportowa (piłka nożna) język angielski i biologia  

 

 

Technikum Pszczelarskie im Zofii i Tadeusza Wawrynów:

 

    TECHNIK PSZCZELARZ

 

 

    TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

 

 TECHNIK HODOWCA KONI

 

TECHNIK AGROBIZNESU   <<prezentacja >>

TECHNIK ROLNIK   <<prezentacja>>

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ <<prezentacja >>

 

 Szkoła Branżowa I Stopnia

w zawodzie: kucharz, piekarz, jeździec <<prezentacja>>

Szkoła Branżowa II Stopnia

w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych <<prezentacja>>

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Policealna Szkoła Administracji

ZAPRASZAMY!

Ważne linki
Kategorie