logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest propozycją dla tych, których pasją jest gotowanie. Jest to szkoła, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwości, które otwiera przed swoimi absolwentami. Specjalizacje dla tego zawodu to: dietetyka, chemia żywności. Pod kierunkiem doświadczonej kadry uczniowie uczą się zarówno przedmiotów ogólnokształcących, przygotowując się do matury, jak i zawodowych, uwieńczonych egzaminem zawodowym.

Szkoła dysponuje specjalistycznymi pracowniami gastronomicznymi, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Podczas wakacji zaś mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych istnieje w naszym zespole już ponad 20 lat,  nie jesteśmy więc pionierami w pracy z młodzieżą.

Mamy doskonale wyposażone pracownie gastronomiczne , które posiadają akredytację do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych.
Nasi uczniowie mają możliwość odbywania wakacyjnych praktyk zawodowych w hotelach i restauracjach w Niemczech i innych krajach.
Doświadczeni nauczyciele przygotowują absolwentów do egzaminów zawodowych , wszyscy są egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Zdawalność egzaminu w Technikum Żywienia jest wyższa od zdawalności tego egzaminu w województwie lubelskim i w Polsce.
Wśród naszych absolwentów mamy laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Żywienie Człowieka i Gospodarstwo Domowe.
W szkole odbywa się wiele konkursów o tematyce zawodowej min. Konkurs Łasucha, który ma już 20 letnią tradycję. Uczestniczyliśmy również osiągając sukcesy w konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Doskonale przygotowana kadra posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą bardzo zdolną i tą o mniejszych możliwościach.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.
6) podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie kelner.
Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie rysunku dekoracyjnego.

Kariera zawodowa:
Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach.

Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna. Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, kieruje nią i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których prowadzi usługi. Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć dobry smak i węch, zręczne ręce i palce.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia.

 

Ważne linki
Kategorie