logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

TECHNIK HODOWCA KONI (314203)

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.01. Jeździectwo i trening koni

Nowa kwalifikacja ROL.01 Jeździectwo i trening koni w zawodzie technik hodowca koni została pozytywnie zaopiniowana przez Business Center Club i Polski Związek Jeździecki.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
3) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej, dosiadanie koni, jeżdżenie konno oraz powożenie zaprzęgami;
wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych
i rekreacyjnych;
6) obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni;
Szkoła posiada własną bazę do kształcenia w tym zawodzie: trzy stajnie, krytą ujeżdżalnię, profesjonalny parkur, 15 szt. koni do ujeżdżania, oraz gospodarstwo rolne. Prowadzimy pensjonat do koni.

Ważne linki
Kategorie