logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Szanowni Państwo, wszyscy obecnie słuchacze Kkz, prosimy o wypełnienie deklaracji (załącznik 3b) przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2021.

Termin nadsyłania upływa 15 września 2020r. Deklarację można po wypełnieniu zeskanować i przesłać na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice.

zalacznik_3b_2020_pszczelarz

zalacznik_3b_2020_rolnik

 

Komunikat Dyrektora CKE o wynikach egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2020r.

Informacja_Wyniki_EPKwZ

Sesja egzaminacyjna czerwiec – lipiec 2020 r.

Słuchacze kursów kwalifikacyjnych.

Deklaracje odnośnie noclegów i wyżywienia w internacie podczas egzaminów należy złożyć drogą elektroniczną na adres [email protected] do 18.06.2020 roku.

Uwaga!!!

Egzamin praktyczny (dokumentacja ) 22.06. 2020r.

o godz. 13.00 z kwalifikacji R.16, RL.16, R.17, odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie.

Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CEK!!!!!!!!!!!!! Z maseczką na twarzy!

z kwalifikacji RL.17 w sali gimnastycznej (dla słuchaczy kkz).

Zdający wchodzą dwoma wejściami od strony boiska szkolnego.

Pierwsze wejście bliżej szkoły osoby od nr1 do nr 48 na liście.

Drugie wejście od nr 49 do nr 98 na liście.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CEK!!!!!!!!!!!!! Z maseczką na twarzy!

z kwalifikacji T.15 w sali nr 6 budynek szkoły I piętro,

zdający wchodzą głównym wejście do budynku szkoły.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CEK!!!!!!!!!!!!! Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny 23.06.2020r. o godz. 10.00 z kwalifikacji R.03, RL.03, R.04 

odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz. 9.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CEK!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

z kwalifikacji T.06 i TG.07 odbędzie się w sali gimnastycznej

Zdający wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego.

Pierwsze wejście bliżej szkoły.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz. 9.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CEK!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny 23.06.2020r. o godz. 12.00

z kwalifikacji R.17, RL.16 i T.15 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie.

Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz.11.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CEK!!!!!!!!!!!!! Z maseczką na twarzy!

z kwalifikacji RL.17 w sali gimnastycznej (dla słuchaczy kkz).

Zdający wchodzą dwoma wejściami od strony boiska szkolnego.

Pierwsze wejście bliżej szkoły osoby od nr1 do nr 48 na liście.

Drugie wejście od nr 49 do nr 98 na liście.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz. 11.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CEK!!!!!!!!!!!!! Z maseczką na twarzy!

Egzaminy praktyczne z wykonaniem

z kwalifikacji T.06 w s. 2 pawilon duży

z kwalifikacji R.03 w gospodarstwie rolnym

z kwalifikacji RL.04 i R.04 w pawilonie pszczelarskim

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CEK!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Proszę zapoznać się z wytycznymi umieszczonymi na stronie szkoły

Na salę nie wnosimy toreb, komórek, kurtek, itp. rzeczy !!!!!
Spóźnialscy nie będą wpuszczani.

WYTYCZNE_Przeprowadzenia_egzaminu-zawodowego

Egzamin z kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
Etap pisemny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej R.03-pisemny-2020a
Etap praktyczny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej R.03 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej R.04 pisemny 2020
Etap praktyczny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej R.04 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap praktyczny Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej R.16-praktyczny-2020a

Egzamin z kwalifikacji R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej R.17 pisemny 2020
Etap praktyczny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej R.17 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji: T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Etap pisemny Harmonogramy: T6.06 Sporządzanie potraw i napojów T.06 pisemny 2020
Etap praktyczny Harmonogramy: T6.06 Sporządzanie potraw i napojów T.06 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Etap pisemny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15 pisemny 2020
Etap praktyczny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
Etap pisemny Harmonogramy: RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej RL.03 RL.04 pisemny 2020
Etap praktyczny Harmonogramy: RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej RL.03 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji: RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej RL.03 RL.04 pisemny 2020
Etap praktyczny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej RL.04 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji RL.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap pisemny Harmonogramy: RL.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej RL.16 pisemny 2020
Etap praktyczny Harmonogramy: RL.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej RL.16 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji RL.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: RL.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej RL.17 pisemny 2020
Etap praktyczny Harmonogramy: RL.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej RL.17 praktyczny 2020

Egzamin z kwalifikacji TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
Etap pisemny Harmonogramy: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów TG.07 pisemny 2020

 

Należy zgłosić się 30 minut przed egzaminem
z dowodem tożsamości i czarnym długopisem.
Nie wnosimy toreb, komórek, wody, kurtek itp. rzeczy.
Spóźnialscy na egzamin nie będą wpuszczani.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać ́zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. – Formuła 2019. PP2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII i VIII-IX_2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. – Formuła 2019. PP2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VI-VII i VIII-IX_2020

Ważne linki
Kategorie