logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

 

Szanowni Państwo proszę o składanie deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2022r.
Dotyczy to słuchaczy KKz tp 2a, 2b, 2c, Kkz tr2, Kkz k2
Deklarację należy złożyć do 10 września 2021r.
Wzór deklaracji w załączeniu.
Uwaga !
Nie ma możliwości zakwaterowania Państwa.
Internat jest jeszcze w fazie remontu. Nie wszystkie pokoje są dostępne.
W związku z zaistniałą sytuacją proszę szukać noclegów we własnym zakresie.
Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego (z całości lub z jednej jego części) w sesji czerwiec – lipiec również składają deklaracje do 10 września 2021r.

Deklaracja przystąpienia do egzaminów zawodowych (docx)

Deklaracja przystąpienia do egzaminów zawodowych (pdf)

 

 

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 07.06. 2021r. o godz. 9.00

  • z kwalifikacji ROL.10, odbędzie się w sali dużej audiowizualnej
    w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 8.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

  • z kwalifikacji ROL.09 w sali gimnastycznej. Zdający wchodzą dwoma wejściami od strony boiska szkolnego.

Pierwsze wejście bliżej szkoły osoby od nr 1 do nr 42 na liście.

Drugie wejście od nr 42 do nr 84 na liście.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 8.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny przy komputerach w dniach 8 – 10.06.2021r.

W godzinach 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

Z kwalifikacji ROL.09 i ROL.10 odbędzie się w sali nr 1(sala komputerowa) w budynku szkoły, wejście od strony internatu.

Proszę stawić się na egzamin, zgodnie z harmonogramem, najpóźniej

pół godziny przed sesją ! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin praktyczny (dokumentacja ) 21.06. 2020r.

o godz. 13.00 z kwalifikacji R.16, RL.16, R.17, RL.17 odbędzie się
w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Z kwalifikacji TG.16 w sali nr 8 (budynek szkoły I piętro) Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny przy komputerach 22.06.2021r. o godz. 8:00,

Z kwalifikacji RL.06 odbędzie się w sali nr 1 i nr 5 (sale komputerowe) w budynku szkoły, wejście od strony internatu.

Proszę stawić się na egzamin, zgodnie z harmonogramem, najpóźniej

pół godziny przed sesją ! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny 22.06.2020r. o godz. 10.00

  • z kwalifikacji R.03, RL.03, RL.04, TG.07 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 9.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

  • z kwalifikacji RL.04 odbędzie się w sali gimnastycznej

Zdający wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego.

Pierwsze wejście bliżej szkoły osoby od nr 1 do nr 42 na liście.

Drugie wejście od nr 42 do nr 84 na liście.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 9.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny 22.06.2020r. o godz. 12.00

z kwalifikacji R.17, RL.16 i TG.16 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz.11.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzaminy praktyczne z wykonaniem (zgodnie z harmonogramem)

z kwalifikacji R.03 RL.03 w gospodarstwie rolnym

z kwalifikacji RL.04 i R.04 w pawilonie pszczelarskim

z kwalifikacji RL.06 kryta ujeżdżalnia

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem
i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Proszę zapoznać się z wytycznymi umieszczonymi na stronie szkoły

Na salę nie wnosimy toreb, komórek, kurtek, itp. rzeczy !!!!!
Spóźnialscy nie będą wpuszczani.

 

 

Harmonogram egzaminów w sesji egzaminacyjnej czerwiec – lipiec 2021r.

RL.03 i R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.03 i R.3 pisemny

RL.03 i R.03 praktyczny

 

RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.04 pisemny

RL04 praktyczny

ROL.09 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

ROL.10 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

ROL10 praktyczny

ROL.09 praktyczny

Rol.09 i ROL.10 pisemny komputerowy

 

RL.17 i R.17 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

RL.16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

RL.17 i RL.16 pisemny

RL.17 praktyczny

RL.16 praktyczny

RL.06 Jeździectwo i trening koni

RL.06 pisemny komputerowy

RL06 praktyczny

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

TG.07 pisemny

 

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TG.16 pisemny

TG.16 praktyczny

 

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2012 i 2017. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2012 i 2017. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2019. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2019. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019

Ważne linki
Kategorie