logo
moodle_zsrckz4

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Komunikat Dyrektora CKE o wynikach egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2020r.

Informacja_Wyniki_EPKwZ

 

 

Egzamin praktyczny 09.01. 2020r. o godz. 13.00
z kwalifikacji R.16 i R.17 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie.
z kwalifikacji T.15 w pawilonie dużym I piętro

Egzamin pisemny 10.01.2020r. o godz. 10.00
z kwalifikacji R.03, R.04 i odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie,
z kwalifikacji RL.04 odbędzie się w sali gimnastycznej (dla słuchaczy Kkz)
z kwalifikacji TG.07 odbędzie się w pawilonie dużym,

Egzamin pisemny 10.01.2020r. o godz. 12.00
z kwalifikacji R.17 i T.15 dla wszystkich odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie

Egzaminy praktyczne z wykonaniem
z kwalifikacji T.06 w s.68 w internacie
z kwalifikacji R.03 w gospodarstwie rolnym
z kwalifikacji RL.04 i R.04 w pawilonie pszczelarskim

Sesja egzaminacyjna styczeń – luty 2020 r.

 

Egzamin z kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
Etap pisemny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap praktyczny Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Etap pisemny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji: RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
Etap pisemny Harmonogramy: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów <<pobierz>>

 

 

Należy zgłosić się 30 minut przed egzaminem
z dowodem tożsamości i czarnym długopisem.
Nie wnosimy toreb, komórek, wody, kurtek itp. rzeczy.
Spóźnialscy na egzamin nie będą wpuszczani.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r. <<pobierz>>

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r. <<pobierz>>

Ważne linki
Kategorie