logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Czesław Miłosz tematem projektu klasowego w naszym gimnazjum!

 

Czesław Miłosz tematem projektu klasowego w naszym gimnazjum!

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Czesława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza. Uczniowie klasy II gimnazjum postanowili włączyć się w obchody Roku Czesława Miłosza. To doskonała okazja do poznania sylwetki i twórczości poety, a także popularyzacji zbiorów bibliotecznych. Uczniowie pracowali w czterech grupach pod czujnym okiem nauczycieli – opiekunów. Grupa I przygotowała okolicznościowe wydanie gazetki szkolnej „Po dzwonku” i konkurs wiedzowy na temat życia i twórczości poety. Zadaniem grupy II było opracowanie biuletynu informacyjnego na temat historii Litwy – tak bliskiej poecie oraz prezentacja wystawy na szkolnym korytarzu. Kolejna grupa uczniów klasy II wykonała mapę podróży i miejsc związanych z Czesławem Miłoszem, prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości poety. Grupie IV powierzono zadanie zorganizowania wystawy dzieł Miłosza w szkolnej bibliotece oraz opracowanie albumu fotografii poety. Podsumowanie projektu odbyło się 29 marca i stało się okazją do ponownego spotkania z dziełami i poezją Miłosza.

 

Organizatorzy

 

 

Nasz podzespół był odpowiedzialny za przygotowanie Biuletynu informacyjnego dotyczącego historii Litwy-miejscu narodzin Czesława Miłosza.
Ja czyli Kornelia Jacuszek za przygotowanie rysu historycznego Litwy i genezy unii polsko-litewskiej. Wspólnie z kolegami pokusiliśmy się o powiedzieć na pytanie co łączyło Miłosza z Litwą.
Michał Siadkowski opracował mapki obrazujące zmianę granic Litwy przed i po unii z Polską, oraz obecnie. Bartosz Warda był odpowiedzialny za oprawę techniczną i komputerową. Wszyscy razem pracowaliśmy nad szatą graficzną. Mamy nadzieję że efekt końcowy pozyska wasze uznanie.

 

Jacuszek Kornelia

 

 

 

Grupa IV , Izabela Kępa
Monika Bartoszcze, Małgorzata Berecka, Angelika Kowalczyk, Magdalena Terlecka, Paulina Zaręba, Grzegorz Mazur, Sławomir Zarzeczny.
Zadaniem grupy IV było wykonanie tablic informacyjnych o życiu i twórczości Czesława Miłosza, zgromadzenie książek oraz wydawnictw albumowych, encyklopedii , słowników oraz wykonanie albumu fotografii o Czesławie Miłoszu.
Pracowaliśmy w następujących etapach:
Na pierwszych zajęciach zaplanowaliśmy pracę, przydzieliliśmy zadania projektowe oraz omówiliśmy kryteria oceny. Na kolejnych zajęciach podzieliliśmy się na dwie grupy, jedna z grup musiała zebrać informacje o życiu i twórczości poety (książki, artykuły prasowe, cytaty). Druga grupa miała za zadanie zgromadzenie fotografii, wydawnictw albumowych dotyczących życia prywatnego i zawodowego poety. Na następnym spotkaniu prezentowaliśmy zgromadzone materiały oraz dokonaliśmy ich selekcji. Zaplanowaliśmy również formę wizualną albumu oraz wystawy. Skanowaliśmy i drukowaliśmy zdjęcia oraz poprawialiśmy stylistycznie napisane teksty. Na ostatnich zajęciach wykonaliśmy album fotografii
o Czesławie Miłoszu p.t „Czesław Miłosz Portrety” , wykonaliśmy tablice „Rok 2011- Rokiem Czesława Miłosza” oraz przygotowaliśmy wystawę książek , albumów , artykułów o Czesławie Miłoszu.

 

Angelika Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt związany z Czesławem Miłoszem i jego twórczością był podzielony między cztery grupy. Właśnie nasza grupa w składzie: Emilia Gajak, Klementyna Dybka, Damian Dziuba, Mateusz Krzewiński, Mateusz Wójcik, Rafał Stanicki i Przemysław Błasik pod wodzą pana prof. Romana Adamczyka mieliśmy zająć się stworzeniem prezentacji multimedialnej oraz mapy podróży sławnego poety pt. „Śladami Czesława Miłosza”.
Podzieliliśmy się na dwie podgrupy i pracowaliśmy w nich. Każdy miał wyznaczone zadania, które musiał wykonać. Grupa działała zgodnie, współpracowaliśmy ze sobą. Prezentacja tego, co wykonaliśmy odbyła się 29.03.2011r.

Emilia Gajak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa, którą opiekowała się Pani Monika Szabat, miała do wykonania okolicznościowe wydanie szkolnej gazetki, konkurs wiedzy o Czesławie Miłoszu i plakaty o tym poecie. Cała drużyna podzieliła się na mniejsze podgrupy, do których przypisano poszczególne zadania.
Paweł Gruszczyk i Jakub Jurek zajęli się gazetką „Po dzwonku”. Na początku ustalili oni z Panią Szabat, co będzie się w owej gazetce znajdowało. Następnie przy pomocy dostępnych źródeł napisali cały tekst oraz podzielili go na rozdziały, których w efekcie końcowym jest jedenaście. Na koniec wykonano szatę graficzną pisma, projekt nowego logo i ostatnie poprawki. W wyniku ich pracy pismo zawiera m. in. życiorys Czesława Miłosza, aforyzmy jego autorstwa, fragmenty korespondencji, miejsca z nim związane oraz wiele, wiele zdjęć. Gazetka będzie niezbędna do poprawnego napisania konkursu wiedzy o Miłoszu (ułożone są do niej pytania).
Tym właśnie konkursem zajęli się Katarzyna Znamierowska i Karolina Pielach. Miały one również duży wkład w plakaty o poecie. Stopniowo przez cały marzec układały pytania dotyczące Czesława Miłosza. Przygotowały również tekst, z którego będzie można uczyć się do konkursu (są w nim zawarte wszystkie potrzebne informacje). Termin konkursu nie jest jeszcze ustalony.
Pozostali członkowie grupy, czyli Kamil Orzechowski, Arkadiusz Banach i Piotr Januszek mieli za zadanie zrobić plakaty dotyczące życia i twórczości poety. Przy pomocy reszty grupy w kilka zajęć uporali się z projektem i wykonaniem poszczególnych plansz. Całą wystawę zatytułowano „Śladami Czesława Miłosza”. Plakaty zawierają dużo zdjęć, tekstu, ciekawych informacji o języku poetyckim i twórczości a także wspomnienia innych o Czesławie Miłoszu. Efekty pracy chłopaków można podziwiać w sali nr 2.

Paweł Gruszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie