logo
moodle_zsrckz4

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Plan zajęć Kwalifikacyjnych kursów zawodowych w II semestrze roku szkolnego 2019/20:

Plan zajęć kursów w zawodzie Technik Pszczelarz, Technik Rolnik i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w II semestrze roku szkolnego 2019/20. (Kkz tp2a, Kkz tp2b, Kkz p1a, Kkz tr2, II LO)

PLAN_KURSY_2019_2020 (5 grup z II LO)_semestr 2

Plan zajęć kursów  w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 (Kkz tp2c, Kkz p1b, Kkz p1c, Kkz r1. Kkz j1)

PLAN_KURSY_2019_2020_semestr 2

Plan zajęć e-learningowy Kkz tp 2a, Kkz tp 2b, Kkz tp 2c, Kkz p1a, Kkz p1b, Kkz p1c, Kkz tr2, Kkz r1

PLAN_zaoczne_2019-20 e-learning 2 semestr

Plan zajęć e-learningowy Kkz j1 jeździec

PLAN_zaoczne_2019-20 e-learning jezdziec

 

Wykaz przedmiotów w poszczególnych kwalifikacjach i ich skróty

 

Kwalifikacja R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w rolnictwie (dział.gosp)
Przepisy ruchu drogowego (przep.r.drog.)
Język obcy w pszczelarstwie (niem)
Produkcja rolnicza (pr.rol.)
Chów i hodowla pszczół (chw.i hd.psz).
Gospodarka pasieczna (gosp.pas.)
Technologia produktów pszczelich (tch,pr.psz.)
Pożytki pszczele (poż.psz.)

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia pasieczna (pc.pasiecz.)
Pracownia produkcji rolniczej (pc.pr.rol.)
Pracownia techniczna (prac.tech.)

 

Kwalifikacja R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w rolnictwie (dział.gosp)
Przepisy ruchu drogowego (przep.r.drog.)
Język obcy w pszczelarstwie (niem)
Organizacja produkcji pszczelarskiej (org.pr.psz.)
Organizacja produkcji rolniczej (org.pr.rol.)

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia organizacji produkcji pasiecznej (pc.org.pr.pas.)
Pracownia organizacji produkcji rolniczej(pc.org.pr.rol.)
Praktyka zawodowa

 

Kwalifikacja R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w rolnictwie (dział.gosp)
Przepisy ruchu drogowego (przep.r.drog.)
Język obcy w pszczelarstwie (ang.)
Produkcja roślinna (prod.rośl.)
Produkcja zwierzęca (prod. zw.)
Technika w rolnictwie (tech w rol.)

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia produkcji rolniczej (pc.pr.rol.)

 

Kwalifikacja R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w rolnictwie (dział.gosp)
Przepisy ruchu drogowego (przep.r.drog.)
Język obcy w pszczelarstwie (ang.)
Organizacja produkcji rolniczej (org.pr.rol.)

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia organizacji produkcji rolniczej (pc.org.pr.rol)
Praktyki zawodowe

 

 

Kwalifikacja T.06 Sporządzanie potraw i napojów

 

Przedmioty w kształceniu teoretycznym

Działalność gospodarcza w gastronomii

Język angielski w gastronomii

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Procesy technologiczne w gastronomii

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia gastronomiczna

Ważne linki
Kategorie