logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Projekt „Moje ambicje – moja przyszłość”

Projekt „Moje ambicje – moja przyszłość”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem ogólnym Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych:
1) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
– z matematyki o łącznej liczbie 36 godzin/grupę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w 11 szkołach dla 18 grup 10 osobowych;
– z języka angielskiego o łącznej liczbie 36 godzin/grupę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w 4 szkołach dla 5 grup 10 osobowych;
– z języka niemieckiego o łącznej liczbie 36 godzin/grupę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w 4 szkołach dla 5 grup 10 osobowych;
– z języka polskiego o łącznej liczbie 36 godzi/grupę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w 10 szkołach dla 13 grup 10 osobowych.
2) Warsztaty Grafiki Komputerowej o łącznej liczbie 80 godzin/grupę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w 5 szkołach dla 8 grup 10 osobowych;
3) ABC małego biznesu o łącznej liczbie 40 godzin/grupę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w 9 szkołach dla 12 grup 10 osobowych, dodatkowo obsługa kasy fiskalnej o łącznej liczbie 15 godz/grupę.
4) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne:
– Pracownia inseminacji matek pszczelich- o łącznej liczbie 30 godz/grupę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w 1 zespole szkół dla 4 grup 10- osobowych,
– Szkolne Pracownie Diagnostyki – o łącznej liczbie 30 godz/grupę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w 2 zespołach szkół dla 6 grup 10- osobowych,
-Pracownie symulacyjne obsługi konsumenta- o łącznej liczbie 50 godz/grupę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w 2 zespołach szkół dla 8 grup 10- osobowych,
– Warsztaty spawalnicze – o łącznej liczbie 100 godz/grupę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w 6 szkołach dla 7 grup 10- osobowych.
5) Współpraca szkół z pracodawcami – dla 270 osób przez okres 10 dni roboczych.

Rekrutacja odbędzie się w terminie  do 28 lutego 2011 r.  W okresie realizacji projektu przewiduje się rekrutację uzupełniającą w miesiącu wrześniu 2011 r. oraz w miesiącu wrześniu 2012 r.

>>>>regulamin<<<<

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie