logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Patroni szkoły

Historia jedynej średniej szkoły  pszczelarskiej w Polsce jest historią życia i pracy Zofii i Tadeusza Wawrynów, patronów szkoły od 1992 roku. Zostawili oni swoim  następcom zadanie nie tylko nauczania, ale również wychowywania oraz wszczepiania miłości do pszczelarstwa, któremu sami poświęcili całe życie. Jak pisał Leon Karłowicz  we wstępie do książki „Nad rzeką, na pagórku”:

„Szkołę w Pszczelej Woli tworzyli wspaniali ludzie, oddani jej bez reszty, społecznicy i pedagodzy z prawdziwego zdarzenia, w większości ludzie o wysokiej kulturze i wykształceniu, dalecy od zapatrzenia  w siebie i własne , osobiste interesy lub wygórowane ambicje.”

 

Tadeusz Wawryn (1913 – 1990)

Tadeusz Wawryn pochodził z miejscowości Płoskie pod Zamościem, gdzie urodził się 31 sierpnia 1913 roku. Uczył się w Zamościu, potem studiował w SGGW w Warszawie. Pasiecznictwo należało w domu Wawrynów do tradycji rodzinnych. Obcowanie z pszczołami od najmłodszych lat oraz odpowiednia lektura uczyniły z niego liczącego się w świecie pszczelarskim znawcę i propagatora tej dziedziny wiedzy.
W dniu 26 października 1944 roku na polecenie Lubelskiej Izby Rolniczej objął kierownictwo ośrodka Żabia Wola celem zorganizowania w nim Liceum Pszczelarskiego. Nominację na dyrektora placówki pszczelarskiej otrzymał 15 stycznia 1945 roku. Podczas pełnienia przez niego funkcji dyrektora szkoły placówkę opuściło ponad 700 absolwentów doskonale przygotowanych do pełnienia wyuczonego zawodu.
Jego życie osobiste zawsze pozostawało w cieniu szkoły i pracy.
W 1946 roku poślubił Zofię Wasilewską. To głównie w jej rękach spoczywało wychowanie czwórki dzieci.
Ponadto Tadeusz Wawryn zajmował się cały czas pracą naukową. Ukoronowaniem jego zainteresowań naukowych było uzyskanie w czerwcu 1970 roku tytułu doktora nauk rolniczych.
Czynna pracę zawodową zakończył w 1973 roku. Zachował jednak kontakt z ukochaną szkołą, prowadząc lekcje z hodowli pszczół.
Zmarł po krótkiej chorobie 1 sierpnia 1990 roku. Został pochowany w grobowcu rodzinnym Wawrynów w Żabiej Woli.

 

Zofia z Wasilewskich Wawrynowa (1916 -1988)

Zofia z Wasilewskich Wawrynowa urodziła się w Petersburgu 18 stycznia 1916 roku. Przyjechała do Pszczelej Woli z Puław. Absolwentka warszawskiej SGGW, w chwili utworzenia Liceum Pszczelarskiego podjęła pracę jako nauczycielka botaniki, sadownictwa, roślin miododajnych.
W pamięci uczniów zapisała się na trwałe swą szczerością i otwartością. Była rzecznikiem czystości, ładu i porządku. Surowa, ale jednocześnie niezwykle troskliwa. Lubiła młodzież, a młodzi odwzajemniali jej tym samym. Na lekcjach wymagała rzetelnej wiedzy.
Jako żona dyrektora, z podobną jak i on pasją, ciągle zabiegała, aby szkoła była doskonała pod każdym względem. Była wzorem nauczyciela, umiała trafić do przekonań i umysłów młodzieży, zainteresować swoim przedmiotem, wytłumaczyć każdą zawiłość.
Pracę zawodową zakończyła w 1973 roku. Jednak nie straciła kontaktu ze szkołą, nadal prowadziła zajęcia dydaktyczne z botaniki i ewolucjonizmu.
Ciągle aktywna i żywotna zginęła tragicznie w wypadku samochodowym 30 listopada 1988 roku. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Żabiej Woli.

Ważne linki
Kategorie