logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu jest propozycją dla tych, którzy interesują się  produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Wiedza uzyskana w szkole pozwoli na  sprawne organizowanie  i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem, obsługą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych czy prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Technik agrobiznesu realizuje czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Przydatna jest wiedza i umiejętności z pogranicza ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz prawa.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera i znajomość języków obcych.

Pracę znajdziesz w:

  • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
  • firmach handlowych
  • urzędach administracji samorządowej

przedmiot rozszerzony: język angielski

 

Ważne linki
Kategorie