logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Zawiadomienie o I Zjeździe Absolwentów, „Pszczelarstwo” 1955, nr 7, s.6.

Informacja o naborze do Państwowego Liceum Pszczelarskiego oraz rocznej szkoły  pszczelarskiej. „Pasieka” 1946, nr 7-8, s.158-159.

Dziesięciolecie Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1955, nr 11, s16-17.

Wawryn Tadeusz, 15- lecie PTP w Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1960, nr 8, s. 234 – 235.

Strachalska J., Piękny dzień Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1961, nr 8, s.3-4.

Wawryn Tadeusz, 20 lat działalności Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1965, nr 9, s.1-3.

Po zjeździe absolwentów Technikum Pszczelarskiego, „Pszczelarstwo” 1965, nr 12, s.11.

Nigdy nie zapomnimy naszych profesorów, „Pszczelarstwo” 1965, nr 9, s.5-7.

Wojtacki Mieczysław, Na 25-lecie Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1970,  nr 9, s.9-10.

Wojtacki Mieczysław, Gdy jubilatem jest szkoła i dyrektor, „Pszczelarstwo” 1974, nr 9, s.5-7.

Janik Mieczysław, W 35 rocznicę powstania Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Pszczelarstwo” 1981, nr 2, s.2.

Marcinkowski Jerzy, Byłem uczniem Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, „ Pszczelarstwo” 1980, nr 10, s.14.

Janik Mieczysław, Z perspektywy 40- lecia Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Pszczelarstwo” 1985, nr 5-6, s.2 – 3.

Grochowska Katarzyna, Technikum w Pszczelej Woli ma 40 lat, „Pszczelarstwo” 1986, nr 2, s.2-4.

Informator lata 80.XX wieku.

Wojtacki Mieczysław, Migawki ze zjazdu absolwentów, „Pszczelarstwo” 1991, nr 1 ,s.2.

Wojtacki Mieczysław, X Zjazd Absolwentów Technikum Pszczelarskiego,  „Pszczelarstwo” 2000,  nr 10, s.2.

Kowalczyk Beata, Szabat Monika, Wspomnień czar. Zjazd Absolwentów, „Pszczelarz Polski” 2005, nr 11, s.17.

Trzybiński Sławomir, Wspomnienie naszych patronów, „Pszczelarz Polski” 2007, nr 5, s.24-25.

60 lecie Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Zjazd Absolwentów, Pszczelarstwo” 2005, nr 11 ,s.30

Kasperowicz Andrzej, Obchody 70-lecia Technikum Pszczelarskiego „Pszczelarz Polski” 2015, nr 11, s.8 – 11.

Pielecka – Szfruga Magdalena, XII Zjazd Absolwentów Technikum Pszczelarskiego, „Pszczelarz Polski” 2010 nr 11, s.11-12.

Trzybiński Sławomir, Refleksje absolwenta „Pszczelarz Polski” 2010, nr 11, s.12.

Ważne linki
Kategorie