logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Projekt „Wektory Życia”

„Wektory życia” – projekt realizowany w formie warsztatów psychoedukacyjnych, dla których przygotowano dwanaście różnorodnych scenariuszy. Bazują na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych.

„Wektory życia” opierają się na najnowszych badaniach naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.

Program otrzymał rekomendacje ekspertów w zakresie:

 • merytoryczno-dydaktycznym – od dr hab. Marty Komorowskiej-Pudło (psychoterapeuty, doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii i doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki);
 • naukowym – od dr Emilii Lichtenberg-Kokoszki (doktora nauk humanistycznych w zakresie edukacji zdrowotnej, dyplomowanej położnej);
 • medycznym – od dr. n. med. Radosława Bernarda Maksyma (ginekologa, androloga).

Adresowany jest do uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych.

Program zawiera następujące treści:

 • Każdy krok ma znaczenie – uczestnicy zajęć uświadamiają sobie, że każda decyzja ma swoje konsekwencje, a realizowanie ważnych celów wymaga wysiłku, by je osiągnąć;
 • Przedwczesna inicjacja seksualna – zajęcia obrazują konsekwencje zachowań ryzykownych na przykładzie wczesnej inicjacji seksualnej;
 • Słów kilka o miłości – zajęcia ukazują istotę budowania trwałych relacji osobowych i kształtowania postawy miłości;
 • Tajniki płodności – zajęcia uświadamiają uczniom wartość płodności w kontekście przyszłego rodzicielstwa;
 • Metody planowania rodziny – uczestnicy zajęć poznają różne metody planowania rodziny i dokonują ich oceny pod kątem metody idealnej;
 • Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową – zajęcia uświadamiają młodzieży zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane chorobami przenoszonymi drogą płciową;
 • Postawa wobec życia – zajęcia ukazują, w jaki sposób myślenie wpływa na zachowania i postawy (i odwrotnie);
 • Azymut na małżeństwo i rodzinę – zajęcia uzmysławiają uczniom, jaki wpływ na planowanie przyszłości ma dojrzałość człowieka i jego stosunek do życia;
 • Troska o rozwój dziecka – zajęcia pokazują korzyści wynikające ze świadomego zaplanowania potomstwa i racjonalnego (w optymalnym wieku) planowania rodziny;
 • Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny – uczestnicy zajęć uświadamiają sobie, że małżeństwo i rodzina wymaga pielęgnacji, troski i czujności wobec współczesnych zagrożeń;
 • Postaw na zdrowie – zajęcia uświadamiają młodzieży jak istotny wpływ na zdrowie człowieka ma jego styl życia;
 • Miłość 2.0 – uczestnicy zajęć utwierdzają się w przekonaniu, że kształtowanie postawy miłości wymaga osobistego zaangażowania w budowanie osobowych relacji.

Warsztaty „Wektory życia” poprowadzą przeszkoleni realizatorzy wyposażeni w scenariusze zajęć wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz kompletem pomocy dydaktycznych zgromadzonych w Niezbędniku.

Realizatorzy programu to doświadczeni i dobrze wyszkoleni nauczyciele, pedagodzy lub psycholodzy szkolni, którzy doskonalili umiejętności i kompetencje niezbędne do rzetelnej realizacji warsztatów, podczas 30-godzinnego szkolenia, prowadzonego przez przygotowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji trenerów wojewódzkich programu „Wektory życia”.

https://wektoryzycia.ore.edu.pl/

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie