logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Świadomy obywatel

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 grupa 15 uczniów z klasy III TŻiUG brała udział w projekcie organizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Gminą Lublin ,,Świadomy obywatel w Unii Europejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych szkół średnich województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach.

Nasi uczniowie uczestniczyli w dwóch modułach:

1) ”Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE”, na których zapoznali się ze współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych oraz poznali funkcjonowanie różnych agencji UE umożliwiających realizowanie tej współpracy.  Na tych warsztatach uczniowie poznali sposoby zwalczania terroryzmu w UE oraz walki z przestępczością zorganizowaną obejmującą handel ludźmi i zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem strefy Schengen.

2) „Mobilność zawodowa w UE”, na którym uczniowie uzyskali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy w UE oraz poznali zasoby UE wspierające zatrudnienie osób młodych.

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie