logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Szkoły ponadpodstawowe

kwestionariusz_osobowy_uczen

Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

W przypadku składania dokumentów do szkół zawodowych niezbędne są badania lekarskie ( skierowanie na badania wydawane są w sekretariacie szkoły)

Podanie dla kandydatów ze szkół nie objętych rekrutacją elektroniczną (z województwa innego niż lubelskie):

pusty_wniosek


 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

kwestionariusz_osobowy_LOD

podanie_LOD


Szkoły (kursy) umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych

kwestionariusz_osobowy_kurs

kucharz: kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
technik żywienia i usług gastronomicznych: HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

podanie_HGT.02_HGT.12

jeździec: kwalifikacja ROL.01 Jeździectwo i treningi koni

podanie_ROL.01

pszczelarz: kwalifikacja ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
technik pszczelarz: ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

podanie_ROL.03_ROL.09

rolnik: kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
technik rolnik: ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

podanie_ROL.04_ROL.10


Policealna szkoła administracji:

kwestionariusz_osobowy_policealni

podanie_policealna

Ważne linki
Kategorie