logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to propozycja skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przygotować  się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywać pracę zawodową i aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Możliwość podjęcia pracy:
• w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
• w elektrowniach,
• w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
• w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
• w ramach własnej działalności gospodarczej.

To idealny kierunek dla osób, które:

 • posiadają zdolność koncentracji
  • charakteryzują się dokładnością i systematycznością
  • chcą kontynuować naukę na studiach technicznych.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to przynoszący wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, istotny komponent zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. Kształcenie techników w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

 

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowany miedzy innymi do wykonywania zadań zawodowych z zakresu:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  ● montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
  ● kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  ● wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

 

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Zawód z przyszłością czeka na Ciebie!

Ważne linki
Kategorie