logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Samorząd Uczniowski jest reprezentacją całej młodzieży naszej szkoły. W jego skład wchodzą gospodarze poszczególnych klas, a pracę samorządu koordynuje prezydium wybierane w demokratycznych wyborach. Nad pracami Samorządu czuwa nauczyciel-opiekun.  Samorząd współpracuje z innymi organami szkoły: Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Młodzieżową Radą Internatu.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
2.Opracowanie regulaminu , budżetu i innych regulaminów wewnętrznych.
3. Organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek i dyskotek.
4. Gromadzenie środków finansowych do realizacji celów statutowych Samorządu.
5. Koordynowanie działalności poszczególnych samorządów klasowych.
6. Dbanie o poprawny przepływ informacji pomiędzy Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym a młodzieżą.
7.Udzielenie poręczenia  za ucznia, któremu została wymierzona kara statutowa.
8. Uczestniczenie i organizowanie akcji charytatywnych.

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Karolina Wołoszyn

 

 

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Kramek

 

 

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego: Nikola Korulczyk

 

 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Koźmińska

 

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego: Natalia Dubil

 Członkowie Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Szymańska

            Radosław Sierzyński

                               Liwak Karol

                                                                Mateusz Leszko

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W OBIEKTYWIE 2019/2020

SAMORZĄD SZKOLNY – I semestr 2020/2021

Ważne linki
Kategorie