logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSR CKZ W PSZCZELEJ WOLI

Samorząd Uczniowski jest reprezentacją całej młodzieży naszej szkoły. W jego skład wchodzą gospodarze poszczególnych klas, a pracę samorządu koordynuje prezydium wybierane w demokratycznych wyborach. Nad pracami Samorządu czuwa nauczyciel-opiekun.  Samorząd współpracuje z innymi organami szkoły: Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Młodzieżową Radą Internatu.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
2.Opracowanie regulaminu , budżetu i innych regulaminów wewnętrznych.
3. Organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek i dyskotek.
4. Gromadzenie środków finansowych do realizacji celów statutowych Samorządu.
5. Koordynowanie działalności poszczególnych samorządów klasowych.
6. Dbanie o poprawny przepływ informacji pomiędzy Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym a młodzieżą.
7.Udzielenie poręczenia  za ucznia, któremu została wymierzona kara statutowa.
8. Uczestniczenie i organizowanie akcji charytatywnych.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin akcji Szczęśliwy Numerek

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Karol Liwak
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Hubert Jargiło
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Katarzyna Galik
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego – Malwina Myja
Członek Samorządu Uczniowskiego – Maksymilian Stachyra
Członek Samorządu Uczniowskiego – Iryna Kaminskaya
Członek Samorządu Uczniowskiego – Konrad Jargiło
Członek Samorządu Uczniowskiego – Oliwia Sciepuk

 

Samorząd Uczniowski ZSR CKZ W Pszczelej Woli 2019 2020

Samorząd Uczniowski ZSR CKZ W Pszczelej Woli 2020 2021

Samorząd Uczniowski ZSR CKZ W Pszczelej Woli 2021 2022

Ważne linki
Kategorie