logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Harmonogram egzaminów w sesji egzaminacyjnej czerwiec – lipiec 2021r.

RL.03 i R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.03 i R.3 pisemny

RL.03 i R.03 praktyczny

 

RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.04 pisemny

RL.04 praktyczny

 

ROL.09 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

ROL.10 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

ROL10 praktyczny

ROL.09 praktyczny

Rol.09 i ROL.10 pisemny komputerowy

 

RL.17 i R.17 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

RL.16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

RL.17 i RL.16 pisemny

RL.17 praktyczny

RL.16 praktyczny

 

RL.06 Jeździectwo i trening koni

RL.06 pisemny komputerowy

RL.06 praktyczny

 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

TG.07 pisemny

 

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TG.16 pisemny

TG.16 praktyczny

 

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2012 i 2017. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2012 i 2017. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2019. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Formuła 2019. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019

Ważne linki
Kategorie