logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Informacje dotyczące organizacji egzaminów zawodowych

 

Proszę zapoznać się z wytycznymi MEiN i GIS umieszczonymi na stronie szkoły. Na salę nie wnosimy wody, soków, toreb, telefonów komórkowych, kurtek, i innych. rzeczy !!!!!

Spóźnialscy nie będą wpuszczani.

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 01.06. 2022r. o godz. 9.00

  • z kwalifikacji ROL.10, odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 8.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 01.06. 2022r. o godz. 9.00

  • z kwalifikacji ROL.09, odbędzie się w sali gimnastycznej w budynku szkoły. Wejście na salę drzwiami od strony boiska. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 08.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzaminy pisemne przy komputerach w dniach 02 – 04.06.2022r.

w godzinach 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

Z kwalifikacji ROL.01, ROL.03, ROL.04, ROL.09, ROL.10 i HGT.02

odbędą się w salach nr 1 i 5 (sale komputerowe) w budynku szkoły, do sali nr 1 wejście od strony internatu, do sali 5 wejście główne szkoły.

Proszę stawić się na egzamin, zgodnie z harmonogramem, najpóźniej

pół godziny przed sesją ! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzaminy praktyczne z wykonaniem (zgodnie z harmonogramem)

z kwalifikacji ROL.01 kryta ujeżdżalnia

z kwalifikacji ROL.03 w pawilonie pszczelarskim

z kwalifikacji ROL.04 w gospodarstwie szkolnym

z kwalifikacji HGT.02 w pawilonie dużym

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem w ubraniu roboczym i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzamin praktyczny (dokumentacja ) 20.06. 2022r.

o godz. 13.00 z kwalifikacji RL.16, RL.17 odbędzie się
w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

 

o godz. 13.00 z kwalifikacji TG.16 w sali nr 8 (budynek szkoły I piętro) Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzamin pisemny 21.06.2022r. o godz. 10.00

  • z kwalifikacji RL.03, RL.04, TG.07 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 9.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzamin pisemny 21.06.2022r. o godz. 12.00

z kwalifikacji RL.17, RL.16 i TG.16 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz.11.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzaminy praktyczne z wykonaniem (zgodnie z harmonogramem)

z kwalifikacji RL.03 w gospodarstwie rolnym

z kwalifikacji RL.04 w pawilonie pszczelarskim

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

 

 

W związku z egzaminami zawodowymi odbywającymi się w dniach

1.06.2022 – 4.06.2022 zamówienia noclegów oraz posiłków przyjmujemy

do dnia 24.05.2022 tylko drogą elektroniczną na adres

[email protected]

w tytule e-mail prosimy napisać „egzamin zawodowy – rezerwacja”

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

 

Pisemny papierowy

pisemny papierowy TG.07 TG.16 RL.04 RL.17

Pisemny komputerowy

pisemny-komputerowy-ROL-01-03-04-09-10-HGT-02

Praktyczny dokumentacja

praktyczny dokumentacja RL.17

praktyczny-dokumentacja-ROL.09

praktyczny-dokumentacja-ROL.10

praktyczny dokumentacja TG.16

Praktyczny wykonanie

praktyczny wykonanie HGT.02

praktyczny wykonanie RL.03

praktyczny wykonanie RL.04

praktyczny wykonanie ROL.01

praktyczny wykonanie ROL.03

praktyczny wykonanie ROL.04

 

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminów zawodowych (docx)

Deklaracja przystąpienia do egzaminów zawodowych (pdf)

 

 

 

 

 

Ważne linki
Kategorie