logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Uwaga!!!

Egzamin praktyczny (dokumentacja ) 11.01. 2021r. o godz. 13.00

z kwalifikacji TG.16 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

z kwalifikacji R.16, RL.16, R.17, w sali gimnastycznej. Zdający wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!
Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny 12.01.2021r. o godz. 10.00

z kwalifikacji TG.07 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

z kwalifikacji R.03, RL.03, RL.04 i odbędzie się w sali gimnastycznej. Zdający wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz. 9.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!
Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny 12.01.2020r. o godz. 12.00

z kwalifikacji TG.16 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

z kwalifikacji R.16, RL.16 i RL.17 w sali gimnastycznej. Zdający wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej o godz.11.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!
Z maseczką na twarzy!

Egzaminy praktyczne z wykonaniem zgodnie z harmonogramem, odbywać się będzie:
z kwalifikacji TG07 w s. 2 pawilon duży
z kwalifikacji RL.03 w gospodarstwie rolnym
z kwalifikacji RL.04 i R.04 w pawilonie pszczelarskim
Proszę stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem
i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!
Z maseczką na twarzy!
Proszę zapoznać się z wytycznymi MEiN, GIS umieszczonymi na stronie szkoły!
Na salę nie wnosimy toreb, komórek, kurtek, itp. rzeczy !!!!!
Spóźnialscy nie będą wpuszczani.

Sesja egzaminacyjna styczeń – luty 2021 r.

Egzamin z kwalifikacji RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
Etap pisemny Harmonogramy: RL03pisemny,  RL03pisemny
Etap praktyczny Harmonogramy:  RL03praktyczny

Egzamin z kwalifikacji: RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: tpRL04pisemny, RL04pisemny
Etap praktyczny Harmonogramy: tpRL04praktyczny, RL04praktyczny

Egzamin z kwalifikacji R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap praktyczny Harmonogramy:  R16praktyczny

Egzamin z kwalifikacji RL.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap pisemny Harmonogramy:  RL16pisemny
Etap praktyczny Harmonogramy:  RL16praktyczny

Egzamin z kwalifikacji RL.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: tpRL17pisemny, RL17pisemny
Etap praktyczny Harmonogramy: tpRL17praktyczny, RL17praktyczny

Egzamin z kwalifikacji TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
Etap pisemny Harmonogramy: tzTG07pisemny
Etap praktyczny Harmonogramy: tzTG07praktyczny

Egzamin z kwalifikacji TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Etap pisemny Harmonogramy: tzTG16pisemny
Etap praktyczny Harmonogramy: tzTG16praktyczny

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021r.

Informacja dotycząca przeprowadzania w styczniu 2021 r. egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Informacja dotycząca przeprowadzania w styczniu 2021r

 

Ważne linki
Kategorie