logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Technik rolnik to propozycja dla tych którzy, chcą  prowadzić własne gospodarstwa rolne jak również pracować w rolniczych  przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych.

  Wobec wyzwań związanych ze zmieniającymi się technologiami produkcji, szybkim postępem biologicznym oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów rośnie również prestiż zawodu technik rolnik.

 We współczesnym rolnictwie jest zapotrzebowanie na osoby  przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego, ale również ekologicznych metod produkcji.

Technik rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. W związku z tym technik rolnik opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnacje roślin, oraz ochronę przed chwastami i wiele innych zadań o których dowiesz się na zajęciach z przedmiotów zawodowych

 CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania co najmniej następujących zadań zawodowych:

 1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

 2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

 3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich

 4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęce

 5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

Absolwenci Technikum mogą  zdawać egzamin maturalny

Przedmioty rozszerzone to:  biologia

 

Ważne linki
Kategorie