logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Okręgowe eliminacje Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

W roku szkolnym 2023/2024 na terenie województwa lubelskiego odbyły się dwa pierwsze etapy Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej Olimpiady to: „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – rys historyczno-kanoniczny”. W tych dwóch etapach wzięła udział Ksenia z czwartej klasy Technikum Pszczelarskie im.  Zofii i Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli, która kształci się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Pierwszy etap szkolny olimpiady odbył się 14 grudnia 2023 r. i miał miejsce w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Prawosławnej św. Piotra (Mohyły) w Lublinie. Do eliminacji przystąpili uczniowie, w tym też pochodzący z Ukrainy i Kazachstanu pobierający naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu lubelskiego. Ukonstytuowana komisja w osobach dwóch wydelegowanych członkach oraz nauczyciela religii prawosławnej – przewodniczącego komisji, nadzorowała prawidłowy tok etapu zmagań. Uczestnicy zobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

 

Kolejny II etap okręgowo-diecezjalny odbył w dniu 8 lutego 2024 r. i miał ustaloną od kilku lat formułę w naszym okręgu. Z racji przypadających ferii zimowych w województwie lubelskim, został on zorganizowany w Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie. W sali portretowej episkopatu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przygotowano stanowiska do przeprowadzenia zawodów. Na zmagania przybyło siedmiu z ośmiu zakwalifikowanych uczniów z Lublina, Pszczelej Woli, Białej Podlaskiej oraz Biłgoraja. Eliminacje uroczyście otworzył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski, który przypomniał uczestnikom o ważności podtrzymywania swojej tożsamości wyznaniowej poprzez pryzmat historii naszej Cerkwi, która jest zagadnieniem tegorocznej olimpiady. Komisja konkursowa komitetu okręgowego w osobach Ks. Andrzeja Pugacewicza – dziekana bialskopodlaskiego, ks. dra Korneliusza Wilkiela – proboszcza parafii w Biłgoraju oraz ks. dra Andrzeja Konachowicza – doradcy metodycznego ds. religii prawosławnej LSCDN w Lublinie – przewodniczącego komisji, czuwała nad prawidłowym protokołem przebiegu eliminacji.

 

Uczniowie po zakończeniu pisania prac otrzymali stosowne dyplomy uczestnictwa w okręgowych eliminacjach oraz nagrody ufundowane przez ordynariusza diecezji – ikonki Chełmskiej Matki Bożej oraz monografie naukowe pt. „Unia brzeska, zwodnicza iluzja zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu”, red. abpa Abla (Popławskiego), abpa Jerzego (Pańkowskiego), wyd. naukowe ChAT, Warszawa 2023. Za pracę w komisjach konkursowych oraz przygotowanie uczniów do olimpiady, katecheci otrzymali stosowne podziękowania.

 

19 lutego 2024 Komitet Główny Olimpiady poinformował, iż uczennica naszej Szkoły Ksenia Dubińska została zakwalifikowana do trzeciego centralnego etapu Olimpiady.

Zawody zaplanowane są  w dniach 14-15 marca 2024 r. w Białymstoku

 

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz.U. 2020 poz. 1036). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół branżowych dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

dr Andrzej Konachowicz

 

 

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie