logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Informacje dotyczące organizacji egzaminów zawodowych

Proszę zapoznać się z wytycznymi MEiN i GIS umieszczonymi na stronie szkoły. Na salę nie wnosimy wody, soków, toreb, telefonów komórkowych, kurtek, i innych. rzeczy !!!!!

Spóźnialscy nie będą wpuszczani.

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 10.01. 2022r. o godz. 9.00

  • z kwalifikacji ROL.09 i ROL.10, odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 8.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 10.01. 2022r. o godz. 13.00

  • z kwalifikacji RL.16 i RL.17, odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 10.01. 2022r. o godz. 13.00

  • z kwalifikacji TG.16, odbędzie się w sali inkubatora pszczelarskiego w pawilonie duży. Wejście na salę drzwiami głównymi na pierwsze piętro. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny przy komputerach w dniach 11 – 14.01.2022r.

w godzinach 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

Z kwalifikacji ROL.09, ROL.10 i HGT.02 odbędzie się w sali nr 1(sala komputerowa) w budynku szkoły, wejście od strony internatu.

Proszę stawić się na egzamin, zgodnie z harmonogramem, najpóźniej

pół godziny przed sesją ! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny 11.01. 2022r. o godz. 10.00

  • z kwalifikacji RL.03 i RL.04, RL.06, R.04, TG.07 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 09.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Egzamin pisemny 11.01. 2022r. o godz. 12.00

  • z kwalifikacji RL.17, R.17, TG.16 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 11.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

 

Egzaminy praktyczne z wykonaniem (zgodnie z harmonogramem)

z kwalifikacji RL.04 i R.04 w pawilonie pszczelarskim

z kwalifikacji HGT.02 w pawilonie dużym

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem
w ubraniu roboczym i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Z maseczką na twarzy!

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie