logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Uczniowie Technikum Pszczelarskiego po raz kolejny w finale Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Kontynuując doświadczenie ubiegłorocznych sukcesów uczniów z Technikum Pszczelarskiego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, którzy w latach 2021-2023 roku brali udział w eliminacjach centralnych III stopnia Olimpiady otrzymując tytuł finalisty, również i w tym roku jedna z uczennic przystąpiła do poszczególnych etapów XXV Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w roku szkolnym 2023/2024. Problematyka tegorocznej edycji olimpiady dotyczyła zagadnień jubileuszu„100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – rys historyczno-kanoniczny”.

Tematyczna Olimpiada umożliwia uczestnikom rozwijanie zainteresowań religijnych, kształtuje postawy, pomaga w poszukiwaniu prawdy dotyczącej życia i wskazuje drogę odkrywania mądrości poprzez wiedzę i wiarę. Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji i Nauki (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz.U. 2020 poz. 1036). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół branżowych dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok studiów poszczególnych kierunków z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Pierwszy etap szkolny Olimpiady odbył się 14 grudnia 2023 r. i miał miejsce w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Prawosławnej św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie. Do eliminacji przystąpili uczniowie, w tym też pochodzący z Ukrainyi Kazachstanu pobierający naukę w szkołach zawodowych i liceach na terenie Powiatu Lublin. Ukonstytuowana komisja w osobach dwóch wydelegowanych członków oraz nauczyciela religii prawosławnej – przewodniczącego komisji, nadzorowała prawidłowy tok etapu zmagań. Uczestnicyzobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden
z trzech zaproponowanych tematów.

Do tych eliminacji zostały zgłoszone przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli jedna uczennica, która została zakwalifikowana do drugiego okręgowego etapu Olimpiady.

Kolejny II etap okręgowo-diecezjalny odbył w dniu 8 lutego 2024 r. i miał ustaloną od kilku lat formułę w naszym okręgu. Z racji przypadających ferii zimowych
w województwie lubelskim, został on zorganizowany w Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie. W sali portretowej episkopatu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przygotowano stanowiska do przeprowadzenia zawodów.
Na zmagania przybyło siedmiu z ośmiu zakwalifikowanych uczniów z Lublina, Pszczelej Woli, Białej Podlaskiej oraz Biłgoraja. Eliminacje uroczyście otworzył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski, który przypomniał uczestnikom o ważności podtrzymywania swojej tożsamości wyznaniowej poprzez pryzmat historii Kościoła prawosławnego, która jest zagadnieniem tegorocznej olimpiady. Komisja konkursowa komitetu okręgowego w osobach Ks. mitrata Andrzeja Pugacewicza – dziekana bialskopodlaskiego, ks. ppor. dra Korneliusza Wilkiela – proboszcza parafii w Biłgoraju oraz ks. dra Andrzeja Konachowicza – doradcy metodycznego ds. religii prawosławnej LSCDN w Lublinie – przewodniczącego komisji, czuwała nad prawidłowym protokołem przebiegu eliminacji.

Uczniowie po zakończeniu pisania prac otrzymali stosowne dyplomy uczestnictwa
w okręgowych eliminacjach oraz nagrody ufundowane przez ordynariusza diecezji – ikonki Chełmskiej Matki Bożej oraz monografie naukowe pt. „Unia brzeska, zwodnicza iluzja zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu”, red. abpa Abla (Popławskiego), abpa Jerzego (Pańkowskiego), wyd. naukowe ChAT, Warszawa 2023. Za pracę w komisjach konkursowych oraz przygotowanie uczniów do olimpiady, katecheci otrzymali stosowne podziękowania.

19 lutego br. w imieniu organizatora Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2023/2024 – Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Komitet Główny Olimpiady poinformował, iż uczennica klasy czwartej Technikum Pszczelarskiego
im. Zofii i Tadeusza Wawrynów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych– Xeniya Dubinskaya została zakwalifikowana do trzeciego centralnego etapu Olimpiady.

W dniach 14-15 marca 2024 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne XXV ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 95 uczniów z województw: śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiegoi podkarpackiego. Do eliminacji III stopnia zakwalifikowało się 35 uczniów, reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Białej Podlaskiej, Lublina, Pszczelej Woli, Biłgoraja, Rzeszowa i Warszawy. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Eliminacje rozpoczęły się nabożeństwem przed relikwiami św. męcz. Gabriela
w Katedrze prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy. Następnie wszystkich uczestników olimpiady przywitał w sali konferencyjnej Centrum Kultury Prawosławnej Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz, który skierował krótkie słowo pouczenia dotyczące istoty prawosławnej eklezjologii. Ponadto uczestnicy i opiekunowie w ramach programu edukacyjnego brali udział w warsztatach w Archiwum Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, gdzie bliżej przyjrzeli się zagadnieniom archiwistyki cerkiewnej.

Trzeci centralny etap olimpiady składał się z pisemnego testu i ustnej wypowiedzi. Członkami komisji, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz, byli: ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB, ks. dr Andrzej Kuźma, ihumen dr Pantelejmon (Karczewski), ks. dr Andrzej Konachowicz, mgr Barbara Uścinowicz. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali: ks. mgr Mirosław Filimoniuk, wizytator diecezjalny
i sekretarz olimpiady oraz mgr Mirosława Pietkiewicz, doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku i pełnomocnik olimpiady.

Po ogłoszeniu ostatecznych wyników Komitet Główny Olimpiady poinformował,
iż uczennica klasy czwartej Technikum Pszczelarskiego im. Zofii i Tadeusza Wawrynów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – Xeniya Dubinskaya otrzymała tytuł uczestniczki trzeciego centralnego etapu Olimpiady, potwierdzone stosownym zaświadczeniem oraz nagrodami rzeczowymi oraz promocyjnymi miasta Białystok. Również nauczyciel przygotowujący uczennicę otrzymał podziękowanie wraz symbolicznym upominkiem.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż uczennica pobierająca naukę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznychbiorąca udział w Olimpiadzie reprezentowała nie tylko Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, ale również nasz region jako jedna z czterech zakwalifikowanych reprezentantów z terenu województwa lubelskiego oraz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na w/w zmaganiach

https://photos.app.goo.gl/VyK2UzJPXURwYrt49

Ks. dr Andrzej Konachowicz

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli

 

Fot. A. Konachowicz

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie