Ogłoszenie

Osoby zainteresowane wyjazdem na staże zagraniczne do Portugali i do Włoch  w ramach projektu:  ,, Z PSZCZELEJ WOLI DO EUROPY ,,finansowanego ze środków programu ERASMUS + proszone są  zgłoszenie się do sekretariatu uczniowskiego w celu pobrania ankiety rekrutacyjnej.