logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Informacja dyrektora szkoły

Informacja dyrektora szkoły

Szanowni Państwo,

nadchodzący rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy zajęciami w trybie stacjonarnym. W związku z tym, aby zapewnić naszym uczniom i pracownikom szkoły maksimum bezpieczeństwa, przedstawiamy podstawowe zasady obowiązujące na czas pobytu uczniów w szkole.

1. Wstęp do budynku szkoły mają jedynie osoby bez objawów niedyspozycji zdrowotnej.

2. Przy wejściu do szkoły, w salach oraz toaletach obowiązuje dezynfekcja rąk.

3. Każda osoba z zewnątrz, podczas pobytu w szkole, musi mieć na twarzy maskę lub przyłbicę
zakrywającą usta i nos.

4. Noszenie maseczek przez uczniów podczas lekcji nie jest obowiązkowe, jednak uczniowie
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły tj. korytarzach,
toaletach, podczas przejścia na stołówkę i obiekty sportowe itp.

5.Kontakt z nauczycielami i pedagogiem możliwy jest zdalnie lub po wcześniejszym umówieniu
spotkania.

6. Kontakt z dyrektorem i wicedyrektorem odbywa się za pośrednictwem kancelarii szkoły
– telefonicznie, mailowo po wcześniejszym umówieniu spotkania.

7. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników, książek, przyborów szkolnych.
Nie mogą wymieniać się ww z innymi uczniami.

8. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują te same, stałe wyznaczone przez nauczyciela miejsca,
nie zmieniają ich.

9. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów, które nie służą procesowi edukacyjnemu
i których nie można zdezynfekować.

10. Plan lekcji przewiduje jak najmniejszą liczbę zmian sal lekcyjnych przez klasy.

11. Podczas krótkich przerw śródlekcyjnych uczniowie nie opuszczają budynku szkoły, przebywają
w salach lekcyjnych lub w pobliżu sali, w której maja zajęcia, w wydzielonych strefach.

12. Podczas długiej przerwy uczniowie mogą opuścić budynek szkoły, wychodząc należy się poruszać
wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie