logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida

Wybitny twórca romantyczny, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik urodził się 24 września 1821 roku w miejscowości Laskowo-Głuchy.

Młodość spędził w Warszawie, gdzie studiował malarstwo. W 1842 wyjechał do Niemiec, a następnie do Włoch, gdzie kontynuował studia plastyczne. W 1846 w Berlinie został aresztowany i uwięziony z powodów politycznych, na krótko wprawdzie, ale to prawdopodobnie zapoczątkowało kłopoty ze zdrowiem. Z Berlina wyjechał do Brukseli, gdzie dobrowolnie przyjął status emigranta. W Rzymie, dokąd się udał następnie, utrzymywał przyjacielskie stosunki z Zygmuntem Krasińskim i ze zgromadzeniem Księży Zmartwychwstańców. W 1849 przybył do Paryża, gdzie utrzymywał kontakty z wybitnymi przedstawicielami polskiej i międzynarodowej emigracji (jak np. Fryderyk ChopinAdam MickiewiczJuliusz Słowacki). Zawód miłosny i brak środków do życia spowodowały, że szukał szczęścia w Nowym Jorku. Próbował – mało skutecznie – utrzymywać się z rzeźby i rysunku. W 1854 powrócił do Paryża na stałe. W środowisku artystycznym znany był głównie jako deklamator, rysownik i rytownik (w 1868 został przyjęty do Société des Artistes). Ciągłe kłopoty finansowe i pogłębiająca się głuchota spowodowały, że w 1877 zamieszkał w Zakładzie św. Kazimierza, przytułku dla ubogich polskich weteranów i sierot, gdzie spędził resztę życia. Zmarł  23 maja 1883 w Paryżu, pochowany został na cmentarzu w Ivry, niedaleko Zakładu. W 1888 jego szczątki zostały przeniesione na polski cmentarz w Mortmorency i pogrzebane w zbiorowej mogile.

Norwid był samotnikiem, kontakty z otoczeniem utrudniały mu dodatkowo postępujące kłopoty ze słuchem. Niewielkie grono osób z najbliższego otoczenia potrafiło dostrzec jego intelektualną i artystyczną oryginalność. Najbardziej aktywną formą jego kontaktów towarzyskich były listy: utrzymywał ożywioną korespondencję.

Niezauważony za życia, nieobecny w kulturze polskiej w XIX wieku, Norwid został odkryty na początku wieku XX. Przyczynił się do tego  Zenon Przesmycki (pseud. Miriam).Ocalił rękopisy Norwida i systematycznie zamieszczał jego utwory na łamach redagowanej przez siebie „Chimery” (1901-1907). Młoda Polska odkryła w Norwidzie to, co było bliskie jej własnemu światopoglądowi: przede wszystkim los tragicznego poety niezrozumianego przez współczesnych, ideę sztuki tworzącej piękno i pojęcie symbolu.

Cyprian Norwid. Fot. François Joseph Delintraz (1861). Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

Warto zapoznać się z materiałami  biograficznymi  i edukacyjnymi dotyczącymi poety, dostępnymi w sieci. Zachęcamy również do skorzystania ze zbiorów naszej biblioteki, gdzie została przygotowana wystawa poświęcona poecie.

Kolekcja cyfrowa poświęcona Norwidowi

wolnelektury.pl

Źródło: culture.pl

Grafika: Domena publiczna

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie