logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Bożena Stępień – Honorowy Profesor Oświaty 2020

Dnia 14 października 2020 r. podczas uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Ministerstwie Rozwoju, Minister Edukacji, Dariusz Piontkowski, wręczył najwybitniejszym nauczycielom Tytuły Honorowego Profesora Oświaty.

Tytuł ten nadawany jest za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jednym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać to zaszczytne wyróżnienie jest co najmniej 20-letni staż pracy w zawodzie, w tym 10-letni jako nauczyciel dyplomowany. Pod uwagę brane są także indywidualne osiągnięcia, ale też dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.  Tytuł Honorowego Profesora Oświaty jest wspaniałą formą docenienia za wiele lat pracy. To również najwyższy stopień awansu zawodowego.

Z naszego województwa ten zaszczytny tytuł w 2020 roku przypadł Pani Bożenie Stępień –  nauczycielowi przedmiotów zawodowych, Kierownikowi  Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Grono nagrodzonych jest niewielkie i obejmuje wiele znakomitych osobowości z dziedziny dydaktyki, więc  tym serdeczniej gratulujemy Pani Bożenie Stępień – nauczycielowi ZSR CKZ w Pszczelej Woli – szkoły prowadzonej przez Powiat Lubelski, tego wyjątkowego wyróżnienia, którym została ukoronowana jej wieloletnia praca zawodowa.

Postanowiliśmy poznać bliżej Panią Profesor Oświaty Bożenę Stępień dlatego poprosiliśmy ją o udzielenie wywiadu, który przybliży postać laureatki tej prestiżowej nagrody.

– Czy może nam Pani zdradzić  jak zaczęła się Pani przygoda z pszczołami? Czy istnieją w Pani rodzinie tradycje związane z pszczelarstwem lub dydaktyką młodzieży także tej „starszej”, bo przecież prowadzi Pani także zajęcia w KKZ dla dorosłych?

– Nie ma u mnie w rodzinie takich tradycji. Moja przygoda z pszczołami zaczęła się przez zupełny przypadek, nie chciałam uczyć się w liceum i moja koleżanka wybierała się właśnie do Pszczelej Woli,  postanowiłam pójść razem z nią, towarzysko, do Technikum Pszczelarskiego. I tutaj właśnie w tym malowniczym zakątku Lubelszczyzny narodziła się moja pasja, która trwa do dzisiaj.

W  latach 1981 – 1986 studiowałam na Akademii Rolniczej kierunek Zootechnika. Jednak najpełniej zaangażowałam się w pracę dydaktyczną, rozpowszechniającą wiedzę o pszczelarstwie pracując w ZSR CKZ, gdyż tutaj mogłam połączyć umiejętności praktyczne z teoretycznymi i dzielić się posiadaną wiedzą z innymi. Szkolenia przeprowadzane na przestrzeni wielu lat, stały się także dla mnie okazją do wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami pszczelarstwa. Chciałabym podkreślić, że mój sukces to nie tylko moja zasługa, ale wielu ludzi, nauczycieli, przyjaciół, a także uczniów, którzy byli inspiracją do działań podejmowanych przeze mnie w mojej pracy. Dzisiaj chciałabym im serdecznie podziękować i zapewnić, że nigdy nie zapomnę ich nieocenionej pomocy, którą oferowali mi kiedy jej potrzebowałam. Doceniam także słowa konstruktywnej krytyki, które nieraz musiały studzić zapał, który towarzyszył mi podczas realizacji ambitnych planów. Jeszcze raz dziękuję, to również Wasz sukces!

– W osiągnięciu sukcesu pomogły Pani z pewnością studia, także podyplomowe, ale również liczne szkolenia. Które z nich były dla Pani szczególnie cenne i przydatne w pracy zawodowej?

– Wśród nich mogłabym wymienić zarówno studia podyplomowe  – Organizacja i zarządzanie oświatą, Zarzadzanie i marketing. Oba kierunki dały mi solidne podstawy teoretyczne, które umożliwiły mi przebrnięcie przez zawiłe nieraz przepisy i procedury niezbędne, aby móc zrealizować niektóre projekty, które zaowocowały promocją pszczelarstwa nie tylko w kraju, ale także poza granicami Polski.

Jak Pani sądzi, który rodzaj aktywności zawodowej przyczynił się najbardziej do przyznania Pani tego prestiżowego wyróżnienia?

– Nie sądzę, że mogłabym wskazać jeden rodzaj aktywności, myślę, że zarówno praca jako doradca metodyczny, egzaminator OKE w zawodzie pszczelarz i technik pszczelarz, współautor podstawy programowej w zawodzie pszczelarz i technik pszczelarz, wykładowca podczas szkoleń organizowanych systematycznie co roku przez wojewódzkie i regionalne związki pszczelarzy w całej Polsce,  autor pakietów edukacyjnych w zawodzie pszczelarza i technika pszczelarza , współpraca z ORE, KOWEZiU oraz z Instytutem Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu wpłynęły na to wyróżnienie. Nie sposób jednak wymienić wszystkich, mogę jedynie podkreślić, że praca połączona z pasją jest receptą na sukces.

– Wiemy, że Pani pasja pszczelarska połączona jest z pracą w ośrodkach egzaminacyjnych. Co mogłaby Pani powiedzieć młodym ludziom, którzy chcą uczyć się w Technikum Pszczelarskim?

– Tak, współpracuję z OKE w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Łomży, Jaworznie i we Wrocławiu. Praca to nie tylko zaszczyty i nagrody, nie zawsze trud włożony w pracę wiąże się ze współmiernym wynikiem, ale pasja i satysfakcja z wyników pozostaje na zawsze. Obcowanie z naturą we współczesnym świecie dostarcza nie tylko mi, ale także wielu innym ludziom, dużo radości i jest doskonałą formą relaksu, nieporównywalną z niczym innym. Uczniowie Technikum Pszczelarskiego mają okazję uczyć się od najlepszych fachowców w kraju w tej dziedzinie, także odbywać praktyki zagraniczne i odnaleźć swój sposób na życie na długie lata. Jest to także miejsce urzekające atmosferą panującą w szkole i okazją do zawarcia przyjaźni na całe życie, jak stało się także w moim przypadku.

Bardzo dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Redakcja:

Magdalena Pielecka-Szafruga

Joanna Szeterlak-Pryma

Monika Szabat

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie