logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1). W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, 
Wiecej ...
Uprzejmie informujemy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w sierpniu 2020 r. Egzaminy zostaną przeprowadzone – podobnie jak w sesji wiosennej 2020 r. – w zaostrzonym reżimie sanitarnym, którego szczegółowy opis jest dostępny pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf. Jednocześnie, w 
Wiecej ...
Zarządzeniem Dyrektora ZSR CKZ w Pszczelej Woli Nr 49/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., zgodnie z art. 130 Kodeksu Pracy, za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. ustala dzień 24 grudnia 2020 r.- dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu 
Wiecej ...
Komunikat dla uczniów i słuchaczy KKZ Uczniowie i słuchacze KKZ zdający egzaminy zawodowe w sesji zimowej ( w czasie ferii zimowych ) to jest od 11 stycznia 2021 roku zainteresowani zakwaterowaniem w internacie na czas egzaminu proszeni są o przesłanie na adres [email protected] w terminie 
Wiecej ...
10 grudnia ubiegłego roku Olga Tokarczuk odebrała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Od ponad  20 lat należy do grona najpoczytniejszych polskich pisarzy. Zdobywając literackiego Nobla trafiła do elitarnego klubu tych, którzy pozostaną w nim już na zawsze. Z czasem ukształtuje się kanon jej utworów, które 
Wiecej ...
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2021 r. i  uhonorował: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. Stanisław Lem, wyróżniający się przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na 
Wiecej ...
W związku z wejściem Rozporządzenia MEiN z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, a obowiązującego od 30 listopada 2020r. zmieniającego termin ferii zimowych w 
Wiecej ...
FUNDACJA OLGI TOKARCZUK i WYDAWNICTWO MUCHOMOR ogłaszają konkurs na rozdział o Oldze Tokarczuk do nowego wydania książki Katarzyny Radziwiłł „ Jak zdobyć Nagrodę Nobla?“. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół  ponadpodstawowych. Rozdział o Oldze Tokarczuk powinien opisywać jej twórczość i dokonania, za które została 
Wiecej ...
Ważne linki
Kategorie