logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

2021 to będzie ich rok

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2021 r. i  uhonorował: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Stanisław Lem, wyróżniający się przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów” otwiera to zaszczytne grono. W przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. Tekst uchwały głosi, że: „w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

W 2021 roku swoje 200. urodziny obchodziłby Cyprian Kamil Norwid, wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. Doceniono jego „zasługi dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego oraz twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, na wielu polach decydujący.”

Kolejny patron 2021 roku to Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety.

Patronem 2021 r. został również Tadeusz Różewicz, wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. W dokumencie napisano, że: „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.

Uczczono pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Sejm „oddał hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości.”

Źródło: sejm.gov.pl

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie