logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Prawa przysługują dzieciom nie dlatego, że tak chcieli dorośli, ale z racji ich człowieczeństwa. Prawa dziecka, będąc prawami człowieka, są przyrodzone, powszechne i niezbywalne.

Konwencja o Prawach Dziecka ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:

 1. Dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 2. Dziecko, jako istota ludzka, wymaga poszanowania jego tożsamości, godności
  i prywatności,
 3. Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 4. Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

 

Prawa dziecka można sklasyfikować, jako prawa i wolności osobiste, socjalne, kulturalne i polityczne:

Prawa i wolności osobiste:

 1. prawo do życia i rozwoju,
 2. prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 3. prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 4. prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka,
  w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 5. prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 6. prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
 7. prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

Prawa socjalne:

 1. prawo do odpowiedniego standardu życia,
 2. prawo do ochrony zdrowia,
 3. prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 4. prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne:

 1. prawo do nauki,
 2. prawo do korzystania z dóbr kultury,
 3. prawo do informacji,
 4. prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne:

 1. prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.
Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie