logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Sejm RP ustanowił Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jednym z Patronów roku 2021.

22 stycznia 2021 r. przypada  l00. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest on, obok Tadeusza Gajcego, najwybitniejszym przedstawicielem poetów pokolenia Kolumbów-pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Od wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego, uczęszczał do jednej klasy z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps.Rudy i Maciejem Aleksym Dawidowskim ps. Alek”.

Wartości patriotyczne przekazano mu w domu rodzinnym oraz w słynnej 23 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej . Krzysztof Kamil Baczyński rozumiał, że okres okupacji niemieckiej jest czasem, w którym młodzież musi czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jako żołnierz Armii Krajowej służył w dwóch harcerskich batalionach, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii Polski: najpierw w batalionie „Zośka”, a następnie w batalionie „Parasol”.

Poeta śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera, poległ czwartego dnia Powstania Warszawskiego, na posterunku w pałacu Blanka. W powstaniu, l września 1944 roku, zginęła także jego żona – Barbara Baczyńska z domu Drapczyńska.

Artysta zginął w wieku 23 lat, jednak poezja, którą intensywnie tworzył zaledwie przez kilka lat, jest dowodem jego wybitnego talentu. Poeta w swoich wierszach mówi o sprawach ważnych i ponadczasowych, takich jak wierność, miłość, Ojczyzna, ale też pokazuje tragiczną stronę ludzkiego życia, związaną z koniecznością wyboru, poświęceniem i strachem przed śmiercią.

Warto zapoznać się z materiałami  biograficznymi  i edukacyjnymi dotyczącymi poety, dostępnymi w Internecie. Zachęcamy również do skorzystania ze zbiorów naszej biblioteki.

Kolekcja cyfrowa K. K. Baczyńskiego w POLONA (zawiera rękopisy wierszy, opowiadań i szkiców krytycznoliterackich, poza tym jego listy i własnoręcznie wykonane tomiki poezji dedykowane najbliższym osobom).

Powstańczy biogram K.K. Baczyńskiego

„Autobiografia” – słuchowisko na podstawie twórczości K. K. Baczyńskiego

 

Źródło: https://poezja.org/

Zdjęcia: https://www.polskieradio.pl

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie